Auteursarchief: Energiefabriek 013

Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS)

De tien gemeenten in regio Hart van Brabant, de waterschappen en de provincie zijn akkoord met het ‘concept-bod REKS’. Daarin staat hoe in onze regio duurzame energie kan worden opgewekt met zon en wind. Het Planbureau Leefomgeving rekent het bod door en telt de verwachte opbrengst van alle 30 regio’s bij elkaar op. Is het genoeg om de nationale doelstelling voor 2030 te halen? In februari 2021 moet de REKS gereed zijn voor definitieve besluitvorming.

Lees meer

Vacatures in bestuur en ledenraad

Energiefabriek013 is een bruisende energiecoöperatie in Tilburg. Tilburgse burgers en ondernemers werken hierin samen aan duurzame energie. De Energiefabriek kan enthousiaste en energieke nieuwe vrijwilligers gebruiken. In het bestuur of in de ledenraad kun jij je talenten ontplooien. Heb je interesse? Meld je dan via het contactformulier op onze site. We gaan heel graag met je in gesprek over de mogelijkheden! http://www.energiefabriek013.nl/contact/

Nieuws uit de vakbladen

Voor de liefhebbers heeft de redactie een aantal interessante nieuwsberichten geselecteerd uit verschillende vakbladen en digitale nieuwsbrieven.

TBV Wonen haalt 52 woningen aan Korvelplein van het gas af

Gasloos bouwen is de norm, maar hoe haal je oudere woningen van het gas af? De Tilburgse corporatie TBV Wonen is er druk mee bezig en zet daarom dit jaar voor 52 woningen aan het Korvelplein de Ecolution Modul-AIR All-E van Inventum in. Lees meer op de site van Inventum. https://www.inventum.com/projecten/korvelplein/

Aardgasvrije wijken

In Tilburg wordt in Quirijnstok gewerkt aan het project ’Aardgasvrije wijken’.  Dit project is onderdeel van een programma dat door het Rijk is geïnitieerd om een aantal wijken van het gas af te halen. Dat programma krijgt harde kritiek van de Algemene Rekenkamer. Er zijn pas enkele woningen echt van het gas af. Het rapport staat op de site van de Rekenkamer. 

https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/aardgasvrije-wijken-te-hoge-verwachtingen-gewekt

Warmte dichtbij huis – in een buurtnet
Bij warmtenetten denken buitenstaanders al gauw aan stadsverwarmingsnetten, gevoed door heet water uit grote warmtecentrales. Maar het kan ook anders. Goed beschouwd staat elke stad vol met lokale, kleinschalige warmtebronnen. Lees het artikel van Edwin Lucas op Energieplus.nl.

https://www.energieplus.nl/warmte-dichtbij-huis-in-een-buurtnet

Lucht/water-warmtepomp zonder buitenunit maar met dakpanelen

Lucht/water-warmtepompen zonder buitenunit en lawaaierige ventilator, maar met geruisloze verdampingspanelen. Compact, lichtgewicht en relatief laag geprijsd. Hoe effectief zijn deze warmtepompen in het Nederlandse klimaat? Lees het artikel van Richard Mooi in Vakblad Warmtepompen.

https://www.vakbladwarmtepompen.nl/bronnen/artikel/2020/01/lucht-water-warmtepomp-zonder-buitenunit-maar-met-dakpanelen-1015574?_ga=2.15613301.2132193988.1593854850-1309095985.1588756734

7 miljoen euro voor warmtebatterij 

Over ruim 3 jaar moeten de eerste warmtebatterijen van de Technische Universiteit Eindhoven en TNO in de schappen liggen. Onlangs kregen de organisaties 7 miljoen euro subsidie toegekend. Lees het artikel van Marco de Jonge Baas in Smart Storage Magazine.

https://smartstoragemagazine.nl/nieuws-smart/i20189/7-miljoen-euro-voor-warmtebatterij-over-ruim-3-jaar-liggen-de-eerste-producten-in-de-schappen

Vacuümglas met U-waarde lager dan triple glas

Global Glass Group introduceert vacuümglas met een U-waarde van 0,45. De dikte van het glas is slechts 8,3 mm, waarmee het in bestaande kozijnen past. Vacuümglas is op zich niet nieuw, maar een U-waarde van 0,45 is dat wel. Dat is mogelijk met nieuwe technieken en machines. Lees meer op de website van Renovatiebeurs.

https://www.renovatiebeurs.nl/nl/nieuws-item/vacuuemglas-met-u-waarde-lager-dan-triple-glas/

Waterstof als dankbaar excuus om nog even niet te verduurzamen

Natuurlijk is waterstof hoog-explosief. Maar het werkelijke gevaar van de ‘heilige graal’ van de energietransitie is dat het gretig wordt misbruikt als excuus om nog even te wachten met het verduurzamen van gebouwen. Ad Tissink schrijft hierover op Cobouw.nl. 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2020/06/de-wet-van-de-remmende-waterstof-101285854?_ga=2.37198051.2132193988.1593854850-1309095985.1588756734

PBL studie opmaat naar duurzaamheidskader biomassa

Het kabinet wil een breed gedragen duurzaamheidskader biomassa opstellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daartoe aan de SER gevraagd hier advies over uit te brengen. Als input daarvoor is het PBL verzocht de beschikbaarheid en de optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland in te schatten. Lees meet op de site van het PBL.

https://www.pbl.nl/nieuws/2020/pbl-studie-opmaat-naar-duurzaamheidskader-biomassa

Kleineondernemersregeling: ‘Btw-teruggave niet meer vanzelfsprekend’

De btw-teruggave op zonnepanelen is niet meer vanzelfsprekend en de Belastingdienst controleert steeds strenger. De redactie van Solar Magazine maakt de balans op als de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling een paar maanden van kracht is.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i20839/tussenbalans-nieuwe-kleineondernemersregeling-btw-teruggave-niet-meer-vanzelfsprekend

Zonnepanelen voor meer Tilburgers bereikbaar

Bron: tilburg.nl, 10 maart 2020

Veel Tilburgse daken die geschikt zijn voor zonnepanelen worden daar nog niet voor gebruikt. Met een nieuw project voor zonnepanelen wil de gemeente Tilburg zonnepanelen voor meer mensen mogelijk maken. Ook voor mensen met een kleine beurs.

Het is de bedoeling om na de zomer van 2020 te starten met het project voor woningeigenaren, het midden- en kleinbedrijf en verenigingen. De gemeenteraad keurde het plan 9 maart goed. Nu kan de gemeente op zoek naar een bedrijf voor de uitvoering van het project. Duurzame energie opwekken door zonnepanelen draagt bij aan een energieneutraal Tilburg in 2045. De gemeente Tilburg werkt hier samen met bewoners, bedrijven en organisaties stapje voor stapje naartoe. Tilburgers kunnen op hulp rekenen, bijvoorbeeld bij het verduurzamen van hun huis, het minder verbruiken van energie én het duurzaam opwekken van energie.

“Meer dan driekwart van de daken van koopwoningen die geschikt zijn voor zonnepanelen blijft helaas nog onbenut. Dat moet echt veranderen”, zegt wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie gebouwde omgeving). “Het zonnepanelenproject maakt het voor woningeigenaren makkelijker om te kiezen voor zonnepanelen. Het bundelt namelijk de aanschaf, de installatie, de financiering en het onderhoud in één aanbod. We gaan er dan ook vanuit dat veel inwoners van onze stad gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.”

De gemeente Tilburg stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor het project. Er kunnen ook mensen meedoen die geen gewone lening kunnen krijgen. De deelnemers betalen minder terug dan dat de zonnepanelen opleveren. Zo besparen ze kosten. Andere kleinverbruikers, zoals verenigingen van eigenaren, midden- en kleinbedrijven en verenigingen, kunnen ook meedoen met het project. Omdat deelnemers aan het project de zonnepanelen terugbetalen, kost het project de gemeente uiteindelijk geen geld.

De gemeenteraad keurde het project maandag 9 maart goed. De volgende stap is het selecteren van een bedrijf dat het project in opdracht van de gemeente wil uitvoeren. Dat gaat via een aanbesteding. Dit bedrijf gaat de zonnepanelen leveren, plaatsen en onderhouden en de financiële afhandeling verzorgen. Als met die aanbieder goede prijsafspraken gemaakt kunnen worden, kan het project doorgaan. In dat geval komen er na de zomer informatieavonden en kunnen de eerste panelen rond die tijd worden aangevraagd en geplaatst.

Wilt u nu al weten of het dak van uw woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Check het op zonnescanbrabant.nl. Het werkt heel eenvoudig: vul adres of de postcode in en krijg inzicht in de kansen voor zonnepanelen voor de woning, het bedrijfspand of het verenigingsgebouw. Ook geeft de site een schatting van de opbrengst en de investeringskosten. Dit is een inschatting van de prijs voor alleen de aanschaf en installatie van panelen. Doet u mee met het project van de gemeente, dan betaalt u iets meer. U krijgt dan wel een gunstige financiering voor uw panelen én u wordt ontzorgd. Interesse, dan houden wij u op de hoogte als u een mail stuurt naar klimaatbureau@tilburg.nl.

Projecten van Energiefabriek013

Spoorpark

Energiefabriek Spoorpark heeft de bestaande installatie kunnen uitbreiden met 32 zonnepanelen. Hiermee konden enkele belangstellenden van de wachtlijst geholpen worden. De vraag naar deelname aan dit postcoderoosproject is onverminderd groot: de uitbreiding was binnen een dikke week verkocht! Check voor meer informatie de website www.energiefabriekspoorpark.nl.

Armhoef

De coöperatie Energiefabriek Armhoef U.A. staat bijna op eigen benen. Binnenkort gaat het oprichtingsbestuur de oprichtingsakte tekenen bij de notaris. Zoals al eerder gemeld zijn alle aandelen gereserveerd en is er inmiddels een wachtlijst. Aan Enexis is al de opdracht gegeven om de aansluitingen te realiseren, zodat in het najaar de productie waarschijnlijk zal beginnen. Het oprichtingsbestuur kiest wanneer de postcoderegeling start: vóór 1 januari 2021 volgens de huidige postcoderoosregeling of ná 1 januari 2021 volgens de nieuwe regeling. Energiefabriek Armhoef heeft een eigen website: www.energiefabriekarmhoef.nl.

Kempenbaan/A58

Voor Energiefabriek Kempenbaan/A58 wordt de laatste hand gelegd aan de haalbaarheidsstudie. Daarin worden de mogelijkheden onderzocht om 5.000 panelen te leggen op de geluidswal tussen het Van der Valkhotel en Elisabethziekenhuis. De projectgroep bestaat uit Lucia Kleinegris, Peter Beijer, Bert Kuijsters, Frans Lemmens en Maarten van der Hulst (namens PAN+-architecten); allen lid van Energiefabriek013. John Kwaks is de projectleider. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar kempenbaan@energiefabriek013.nl.