Auteursarchief: Energiefabriek 013

Energielezing op 30 januari

Op donderdag 30 januari 2020 om 19.30 uur is onze jaarlijkse Energielezing. Zet de datum alvast in je agenda, want het wordt weer interessant! Het thema: We barsten van de energie, maar… We staan tijdens deze Energielezing stil bij een wonderlijke ontwikkeling. Op veel plaatsen worden initiatieven opgestart om duurzame energie op te wekken, tegelijkertijd kan het energienet het aanbod niet aan. Op die manier wordt er in plaats van een stimulans, juist een rem gezet op duurzame energie-opwekking!  We hebben sprekers uitgenodigd die inzicht kunnen geven in het toekomstige elektriciteitsnet en we nemen een kijkje over de grens. Wat valt er bijvoorbeeld te leren van het Deense eiland Samsø? Deze Energielezing organiseren we in samenwerking met de gemeente Tilburg.  

Gratis studiebijeenkomst warmtenet en excursie Amercentrale

Op woensdag 27 november om 19.00 uur is iedereen van harte welkom bij een studiebijeenkomst over de toekomst van het warmtenet. Energiefabriek013 organiseert deze bijeenkomst over de stadsverwarming. Het warmtenet in Tilburg en met name de bron ervan, de Amercentrale met als brandstof biomassa, staat in het nieuws. De hoogste tijd om met elkaar inhoudelijk in gesprek te gaan over in hoeverre het warmtenet kan bijdragen aan de verduurzaming van Tilburg. 

De avond wordt ingeleid met vier presentaties: door Chris Scheerder, directeur Amercentrale, door Johan Vollenbroek, MOB (van de stikstof-uitspraak), door Job van den Berg, programmaregisseur Verduurzamen Amerwarmtenet en door Frank Soons, manager duurzaamheid en innovatie Ennatuurlijk. Daarna volgt een uitgebreide discussie, ook met de zaal. Hierbij staat de toekomst van het warmtenet centraal en ligt de focus dus niet op problemen uit het verleden of juridische procedures en vergunning. Iedereen is van harte welkom op 27 november om 19.00 uur bij Factorium (Koningsplein 11a, Tilburg). Aanmelden is niet nodig! 

Op maandag 25 november kunnen belangstellenden overdag mee met de excursie naar de Amercentrale. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Je kunt je aanmelden via marc@energiefabriek013.nl

Interview n.a.v. eerste lustrum

Op 25 oktober vierde de Energiefabriek013 haar eerste lustrum. Journalist Ben Ackermans interviewde voorzitter Peter Beijer over nieuwe plannen en projecten, zoals een groot zonnepark langs de A58 bij Tilburg, zonnepanelen op gebouwen in het Spoorpark en de zoektocht naar geschikte daken in Tilburg Noord. Plus het project de ‘energiebank’ voor particuliere huiseigenaren die niet direct het geld hebben voor duurzame maatregelen.

Lees meer »