Over: Overige

Masterclass waterstof, 4 november

In de oktober-nieuwsbrief van de Energiefabriek013 is een interessante masterclass Waterstof aangekondigd. Die was gepland op 4 november, maar inmiddels hebben we besloten om die uit te stellen.

In verband met de aangescherpte corona-maatregelen, werken we aan een boeiend programma dat iedereen thuis kan volgen, achter de eigen computer. Dat stelt heel andere eisen dan een masterclass in een zaal met publiek. Het is dan ook even zoeken naar een goede vorm. Daar hebben we meer tijd voor nodig. Wij stellen de masterclass daarom uit. We geven de nieuwe datum zo snel mogelijk door aan de lezers van de nieuwsbrief en aan belangstellenden die zich al hebben aangemeld.

Inhoud van de masterclass

Waterstof, iedereen heeft er wel een mening over. Voor de een is het dé oplossing van het energievraagstuk, de redding van het klimaat en ons land, voor de ander is het een schijnoplossing. Energiefabriek013 gaat in de masterclass Waterstof uitgebreid in op de voors en tegens van de inzet van waterstof. Daarbij focussen we ons op de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving (de toepassing van waterstof in auto’s laten wij graag aan anderen over). Deze avond organiseren we in samenwerking met de gemeente Tilburg.

Mark van den Putte

De lezing wordt gegeven door Mark van den Putte, natuurkundige en expert op het gebied van waterstof. Hij neemt ons mee in de wereld van de opwekking en de toepassing van waterstof. Daarbij staat de vraag centraal wat de rol van waterstof kan zijn in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Centraal staat de vraag: hoe zorgen we voor groene waterstof? Waterstof als brandstof is pas interessant wanneer deze echt groen wordt opgewekt. Mark zal ingaan op de mogelijkheden om ons voor te bereiden op de toepassing van waterstof; welke  aanpassing van de infrastructuur is nodig, wat zijn geschikte technologieën voor toepassing in individuele woningen en wat zijn de  kansen voor grotere vastgoedeigenaren, waaronder de woningbouwcorporaties? De masterclass gaat niet alleen over techniek, maar ook over de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid.

Voorbeelden uit de praktijk
Om te laten zien wat ook nu al mogelijk is, wordt een installatie die nu reeds beschikbaar is getoond. Een kans voor de voorlopers?

De productie van waterstof zal belicht worden aan de hand van een voorbeeldproject waarin elektriciteit uit wind en zon ruimschoots beschikbaar zijn. Hoe ziet de rentabiliteit van opslag en productie er uit op piekmomenten?

Aanmelden

Informatie over het aanmelden volgt zodra de nieuwe datum bekend is.

Met vriendelijke groeten,

Lucia Kleinegris, voorzitter 

Algemene ledenvergadering 29 oktober

Op donderdagavond 29 oktober (vanaf 19.30 uur) is de Algemene Ledenvergadering van Energiefabriek013. Deze ALV gaat vooral over samenwerking. Daarnaast staat de vaststelling van de jaarrekening 2019 op de agenda, en de benoeming van een nieuwe penningmeester. Vanwege de huidige strenge coronamaatregelen is de ALV online. Alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging.

De agenda:

  • Vaststelling van de jaarrekening 2019.
  • De samenwerking in het kader van de Regionaal Energie en Klimaat Strategie (REKS). De REKS gaat over grootschalige opwekking van windenergie en zonne-energie in Midden-Brabant, als onderdeel van de landelijke afspraken. De ideeën en plannen om samen te werken met de andere 14 energiecoöperaties in Midden-Brabant worden toegelicht. Het bestuur vraagt de leden hun standpunten hierover.
  • Samenwerking ook met de 5 Tilburgse energiecoöperaties en de gemeente bij de uitrol van energieadviezen in Tilburg. Na een aanbesteding door de gemeente is deze opdracht gegund aan het bedrijf HOOM, met onze adviseur John Kwaks als projectleider. John zal aangeven hoe de leden van Energiefabriek013 (en de andere coöperaties) hier nauwer bij betrokken worden.
  • Samenwerking met de ‘dochters’ van de energiefabriek. Een korte impressie van de nieuwe website, waaraan de sites van Energiefabriek Spoorpark en Oude Ley gekoppeld worden. En informatie over de nieuwe projecten in Armhoefse Akkers (in samenwerking met GGZ), en op de geluidswal A58/afvalberg aan de Kempenbaan. 
  • De ledenraad en het bestuur doen een dringend beroep op versterking. Wil je meedenken namens de ledenraad: meld je aan! Wil je  je bestuurlijke talenten verder versterken, meld je dan voor een bestuursfunctie. Gelukkig is er een aspirant penningmeester gevonden: Marc Vintges. Het bestuur vraagt de ALV tijdens deze vergadering vertrouwen in hem uit te spreken en hem in het bestuur te benoemen.

Energiefabriek Kempenbaan blijkt haalbaar

Een werkgroep van Energiefabriek013 heeft onderzocht of de aanleg van een zonnepark op de geluidswal langs de A58 haalbaar is. De uitslag is positief! Dus de werkgroep adviseert het bestuur van Energiefabriek013 om door te gaan met de realisatie.

Dit plan gaat over ongeveer 5.000 zonnepanelen op de geluidswal langs de A58 tussen het Van der Valkhotel en het Elisabethziekenhuis. Het plan wordt opgesplitst in vijf postcoderozen (een postcoderoosboeket). Eén daarvan is specifiek bedoeld voor Tilburgers met een smalle beurs, die daardoor moeilijk kunnen deelnemen aan de energietransitie.

Om dit mooie project verder te ontwikkelen, zoekt Energiefabriek013 deelnemers en financiers. De 5.000 aandelen in het project worden tegen een aantrekkelijke prijs en mooi en duurzaam verantwoord rendement aangeboden. Heb je interesse om deel te nemen en wil je alvast aandelen reserveren? Stuur een mail aan kempenbaan@energiefabriek013.nl.

Om een start te kunnen maken hebben we – kortlopend – risicodragend kapitaal nodig. We zijn in overleg met de gemeente Tilburg om de helft van dit kapitaal te lenen. Daarnaast vragen wij leden van Energiefabriek013 en andere lezers van deze nieuwsbrief om voor één jaar geld beschikbaar te stellen. Als tegenprestatie bieden wij een wat hoger percentage als vergoeding. We hebben nog ongeveer €50.000 nodig. Wil je ons helpen? Neem dan (vertrouwelijk en vrijblijvend) contact op met John Kwaks, via john@energiefabriek013.nl of 06 53384772.

Ook kernenergie heeft flex nodig

In de discussie tussen zon-, wind- en kernenergie lijkt de tegenstelling: fluctuerend elektriciteitsaanbod versus stabiele levering. Maar de paradox is dat beide systemen flexibel vermogen nodig hebben om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het idee is dat zon/wind niet in onze gehele elektriciteitsvraag kunnen voorzien en er dus CO2-vrij flexibel vermogen nodig is. Maar in een systeem met veel kernenergie is ook veel regelbaar vermogen nodig, voor als de kerncentrales de vraag niet kunnen voorzien.

Zon/wind kunnen niet op ieder gewenst moment in onze gehele elektriciteitsvraag voorzien. Er is dus CO2-vrij flexibel vermogen nodig om een klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening te realiseren. Regelmatig verschijnen er opinies dat het veel aantrekkelijker is om kernenergie te gaan gebruiken, want die bron doet het altijd. Het idee is dan dat bij kernenergie geen CO2-vrij flexibel vermogen nodig is, dat draait continu en is niet afhankelijk van of het waait of de zon schijnt. Maar dat is niet juist. In een systeem met veel kernenergie is ook veel regelbaar vermogen nodig, voor als de kerncentrales de vraag niet kunnen voorzien. Het zijn andere momenten dan bij zon/wind, maar de ordegrootte is vergelijkbaar. In dit artikel laten we dat zien. Met openbaar beschikbare gegevens is berekend wat de effecten zijn van een elektriciteitssysteem maximaal gebaseerd op kernenergie en ook op een systeem met een mix.

Bron: Frans Rooijers (17 september 2020), Kennisplatform Energieplus. Om het hele artikel te lezen moet je lid worden van Energieplus.

Kernenergie is niet goedkoper

Half september werd kernenergie plotseling politiek bespreekbaar, dankzij een rapport van kernenergie-consultant ENCO. Als alle kosten eerlijk worden meegenomen, zou kernenergie volgens het rapport net zo duur zijn als zon en wind. Het zou dan een betrouwbaar alternatief zijn voor gascentrales die fossiele brandstof verstoken. Maar een ander rapport van Kalavasta, uit april, spreekt de conclusies tegen. Wie heeft er gelijk?

Lees het artikel van Marc Seijlhouwer, van 28 september 2020 op duurzaambedrijfsleven.nl.