Over: Overige

Certificaten voor ontwikkeling windpark

Energiefabriek013 zet zich actief in voor energiebesparing en voor meer duurzame energie, bijvoorbeeld uit wind. Op korte termijn heeft Energiefabriek013 €5.000 nodig om de ontwikkeling van Burgerwindpark de Spinder mede mogelijk te maken. Leden van de Energiefabriek krijgen nu de kans om één of meer certificaten van €25 te kopen. Als de windmolens er komen, krijgen ze het geld terug plus 15%. Als het windpark niet doorgaat, zijn ze hun inleg kwijt. Het gaat namelijk om risicodragend kapitaal. Inschrijven kan tot 1 april 2017.

Lees meer op onze pagina Wind

 

Energiefabriek De Walhoeve

Duurzame energie én korting op electriciteitsrekening voor Tilburg Zuid

Energiefabriek013 en De Walhoeve in Goirle hebben een intentieovereenkomst getekend voor het opwekken van duurzame energie, voor bewoners in Tilburg Zuid. Tilburgers die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen, maken gebruik van de panelen op een in aanbouw zijnde stal van De Walhoeve en genieten zo van korting op hun energierekening én gebruiken groene, lokaal opgewekte stroom.

 intentieovereenkomst

Op het dak van de nieuwe stal aan Boterpad 1 in Goirle, komen minimaal 700 zonnepanelen. Hiermee wordt het grootste particuliere zonnedak binnen het zogenaamde postcoderoosproject in Tilburg gerealiseerd. Deelnemers kopen een deel van het totale zonnedak. De opbrengst van de zonnestroom wordt direct op de elektriciteitsrekening van de deelnemers verrekend. Bewoners van Tilburg Zuid kunnen zich inschrijven voor het project via de website van Energiefabriek013.