Over: Windenergie

Investeren in windmolens; informatie-avond 19 juli

Vanaf 17 juli, 12 uur, tot en met 31 augustus 2018 kun je duurzaam investeren in vier windmolens in onze regio. Voor €250 kun je al meedoen en twintig jaar profiteren van de opbrengst van de windmolens. Ook draag je daarmee bij aan duurzame projecten van lokale energiecoöperaties. Investeren kan via de website spinderwind.nl.

Informatieavond 19 juli

Je bent hartelijk welkom op de gratis informatieavond op donderdag 19 juli, 20 – 22 uur, wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaarderstraat 32c, 5021 BE Tilburg. Daar vertellen we je er alles over. Nodig ook gerust je buren en Tilburgse vrienden en collega’s uit. Als ze lid worden van één van de deelnemende energiecoöperaties, kunnen ze ook mee doen.

Burgerwindpark

Energiefabriek013 heeft samen met tien andere energiecoöperaties uit Tilburg en de omliggende gemeenten  het initiatief genomen voor dit Burgerwindpark. De coöperaties zijn, samen met Energiefonds Brabant, al jaren bezig met de voorbereidingen. Inmiddels is het project ver gevorderd. De locatie is duidelijk: de windmolens komen bij De Spinder, net boven Tilburg. Het bestemmingsplan is rond en de landelijks subsidie voor duurzame energie is al toegekend. Nu nog het geld regelen, de molens laten bouwen en in 2019 kunnen ze draaien!

Wil je investeren in het windpark?

De vier windmolens leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze regio. Ze zorgen voor een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. Een mooi vooruitzicht, maar zonder investeerders gaat dat niet lukken. Doe dus mee en investeer €250 tot maximaal €20.000 in het windpark.

Omgevingsvergunning onherroepelijk verklaard

In haar nieuwsbrief van 6 september 2017 laat Spinderwind weten dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is verklaard. “Vlak voor de zomervakantie werd het bestemmingsplan vastgesteld door gemeente Tilburg. Van maandag 17 juli tot en met 28 augustus jl. heeft het bestemmingsplan met bijbehorend milieueffectrapport (MER), bijbehorende omgevingsvergunning en het raadsbesluit ter inzage gelegen. Wij zijn blij om te melden dat er geen bezwaren meer zijn ingediend en er geen beroep wordt aangespannen bij de rechter. ‘Het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning is een belangrijke stap’, aldus John Kwaks, directeur Spinderwind. ‘Dit is een heel mooi regionaal voorbeeld hoe de gezamenlijke leden van tien energiecoöperaties een windproject tot stand kunnen brengen. De omgeving wordt nauw betrokken bij dit plan. En we kunnen nu echt verder in de voorbereiding om de bouw van vier windmolens op het terrein van de Spinder in Tilburg te gaan realiseren!’”