Over: Windenergie

Verkoopperiode Spinderdelen verlengd tot eind september

Tot eind september kun je investeren in Burgerwindpark De Spinder. De eerste verkoopperiode liep tot eind augustus. In die periode zijn al 4.424 Spinderdelen verkocht met een totale waarde van € 1.106.000,00. Dat is bijna 75% van het totaal. Leden van de energiecoöperaties die in die eerste periode Spinderdelen hebben gekocht, krijgen alle gekochte Spinderdelen toegewezen.

Je 250 euro groeit tot…

Wie één of meer Spinderdelen koopt, profiteert van de opbrengst van de windmolens. Een Spinderdeel kost €250. Volgens een voorzichtige schatting, groeit deze inleg in twintig jaar tot ongeveer €538. Meer dan een verdubbeling dus. Waarschijnlijk wordt het nog wat meer. De schatting die met 50% kans gehaald wordt is €630. Met de aanschaf van een Spinderdeel steun je bovendien de energiecoöperaties om duurzame projecten te realiseren. Zo draag je direct en indirect bij aan de verduurzaming van onze regio.

Investeren kan tot en met 30 september 2018 op spinderwind.nl.

 

Verkoop participaties in windpark gestart

Tot eind augustus kun je investeren in Burgerwindpark De Spinder. De verkoop is gestart op 17 juli. In de eerste week hebben al bijna tweehonderd inwoners en ondernemers totaal 1.428 Spinderdelen gekocht. Dat is bijna een kwart van de beschikbare 6.000 Spinderdelen.

Bijdrage aan verduurzaming

Wie één of meer Spinderdelen koopt, profiteert van de opbrengst van de windmolens. Een Spinderdeel kost €250. Volgens een voorzichtige schatting, groeit deze inleg in twintig jaar tot ongeveer €538. Meer dan een verdubbeling dus. Met de aanschaf van een Spinderdeel steun je bovendien de energiecoöperaties om duurzame projecten te realiseren. Zo draag je direct en indirect bij aan de verduurzaming van onze regio.

Geschatte uitkering

Twintig jaar lang krijgen kopers van Spinderdelen elk jaar een uitkering. Een deel van dat bedrag is vrijwel zeker, omdat het Rijk subsidie geeft voor de opgewekte duurzame energie. Een ander deel van dat bedrag is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid wind. Daarom is het bedrag dat je ontvangt ook elk jaar anders.

Per Spinderdeel (aanschafprijs €250) is de totale uitkering in twintig jaar:

  • Basisuitkering van 20 jaar x €18,25: totaal €365
  • Plus 30% van de windbonus: totaal €173
  • Totaal uitgekeerd aan participant: €538 (basisuitkering + 30% van de windbonus)
  • Afdracht aan energiecoöperaties voor duurzame initiatieven (70% van de windbonus): €404
  • Totaal uitgekeerd door windpark: €942

Deze cijfers zijn een voorzichtige schatting, die met een kans van 90% gehaald wordt.

Planning

Het bestemmingsplan is rond, de omgevingsvergunning is binnen en de landelijks subsidie voor duurzame energie is in 2017 toegekend. In 2018 gaan de energiecoöperaties het geld regelen en start de bouw van de molens. In 2019 kunnen ze draaien. 2020 is het eerste jaar volle productie. In 2021 zijn dan de eerste uitkeringen.

Meer informatie

Kijk voor de brochure, het reglement en antwoorden op de veel gestelde vragen op: spinderwind.nl. Daar kun je tot en met 31 augustus 2018 Spinderdelen kopen.

 

Investeren in windmolens; informatie-avond 19 juli

Vanaf 17 juli, 12 uur, tot en met 31 augustus 2018 kun je duurzaam investeren in vier windmolens in onze regio. Voor €250 kun je al meedoen en twintig jaar profiteren van de opbrengst van de windmolens. Ook draag je daarmee bij aan duurzame projecten van lokale energiecoöperaties. Investeren kan via de website spinderwind.nl.

Informatieavond 19 juli

Je bent hartelijk welkom op de gratis informatieavond op donderdag 19 juli, 20 – 22 uur, wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaarderstraat 32c, 5021 BE Tilburg. Daar vertellen we je er alles over. Nodig ook gerust je buren en Tilburgse vrienden en collega’s uit. Als ze lid worden van één van de deelnemende energiecoöperaties, kunnen ze ook mee doen.

Burgerwindpark

Energiefabriek013 heeft samen met tien andere energiecoöperaties uit Tilburg en de omliggende gemeenten  het initiatief genomen voor dit Burgerwindpark. De coöperaties zijn, samen met Energiefonds Brabant, al jaren bezig met de voorbereidingen. Inmiddels is het project ver gevorderd. De locatie is duidelijk: de windmolens komen bij De Spinder, net boven Tilburg. Het bestemmingsplan is rond en de landelijks subsidie voor duurzame energie is al toegekend. Nu nog het geld regelen, de molens laten bouwen en in 2019 kunnen ze draaien!

Wil je investeren in het windpark?

De vier windmolens leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze regio. Ze zorgen voor een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. Een mooi vooruitzicht, maar zonder investeerders gaat dat niet lukken. Doe dus mee en investeer €250 tot maximaal €20.000 in het windpark.

Omgevingsvergunning onherroepelijk verklaard

In haar nieuwsbrief van 6 september 2017 laat Spinderwind weten dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is verklaard. “Vlak voor de zomervakantie werd het bestemmingsplan vastgesteld door gemeente Tilburg. Van maandag 17 juli tot en met 28 augustus jl. heeft het bestemmingsplan met bijbehorend milieueffectrapport (MER), bijbehorende omgevingsvergunning en het raadsbesluit ter inzage gelegen. Wij zijn blij om te melden dat er geen bezwaren meer zijn ingediend en er geen beroep wordt aangespannen bij de rechter. ‘Het verkrijgen van een onherroepelijke vergunning is een belangrijke stap’, aldus John Kwaks, directeur Spinderwind. ‘Dit is een heel mooi regionaal voorbeeld hoe de gezamenlijke leden van tien energiecoöperaties een windproject tot stand kunnen brengen. De omgeving wordt nauw betrokken bij dit plan. En we kunnen nu echt verder in de voorbereiding om de bouw van vier windmolens op het terrein van de Spinder in Tilburg te gaan realiseren!’”