De Fabriek

Energiefabriek013 is een bruisende energiecoöperatie in Tilburg. Tilburgse burgers en ondernemers werken hierin samen aan duurzame energie.

Wat doet de Energiefabriek?

We leveren duurzame energie, die de komende jaren steeds meer in Tilburg zelf wordt opgewekt. Bijvoorbeeld energie uit wind (via Spinderwind) en energie uit zon (via lokale postcoderoosprojecten). Daarnaast adviseren we over energiebesparing in huis. Want hoe minder energie je verbruikt, hoe minder er opgewekt hoeft te worden. Zo maken we Tilburg groener en duurzamer.

Hoe levert Energiefabriek013 duurzame energie?

Daarvoor werken we samen met een bekende en officieel erkende leverancier van elektriciteit en gas. Na een zorgvuldige selectie hebben we gekozen voor GreenChoice. GreenChoice levert leden van de Energiefabriek013 dus duurzame elektriciteit en gas. Die elektriciteit is afkomstig van projecten van Energiefabriek013 (en zolang dat nog niet voldoende is van andere projecten). GreenChoice neemt ook elektriciteit af van Tilburgse woningeigenaren die zelf zonnepanelen op hun dak hebben gelegd.

Wie kan lid worden?

Inwoners en ondernemers in Tilburg, die:

  • een bijdrage willen leveren aan lokale duurzame energieprojecten
  • duurzame elektriciteit of duurzaam gas willen afnemen
  • afnemers zoeken voor zelf opgewekte duurzame elektriciteit.

Waarom kies je voor Energiefabriek013?

  • omdat duurzame energie schoner is. Het vermindert de uitstoot van CO2, waardoor de aarde minder opwarmt
  • omdat de fossiele brandstof de komende tientallen jaren opraakt. En het dus hoog tijd wordt om over te stappen op duurzame energie
  • omdat je via Energiefabriek013 bijdraagt aan lokale duurzame energieprojecten
  • omdat we een scherpe prijs hebben kunnen afspreken met GreenChoice.

Hoe is het geregeld?

Energiefabriek013 is een coöperatie met leden en klanten uit ons doelgebied Tilburg. De leden bepalen het beleid. Het bestuur van de Energiefabriek013 voert het beleid uit. Jaarlijks wordt op de ledenvergadering verantwoording afgelegd van de activiteiten van de Energiefabriek013. Winst die wordt gemaakt door de Energiefabriek013 blijft in de coöperatie. Voor de uitvoering van projecten worden werkgroepen opgericht of kunnen externe partijen worden ingehuurd. Voor energieprojecten met opwekking en levering van energie wordt een BV opgericht.

Bekijk hier de oprichtingsacte

Bekijk hier het bedrijfsplan van de Energiefabriek

Lees de partnerovereenkomst met Greenchoice