wind-energie-headerimage

De Wind

Lijkt het jou ook wel wat? Om de trotse bezitter te zijn van een stukje windmolen? Zodat je je kinderen kan laten zien waar energie vandaan kan komen? Zodat je bijdraagt aan een duurzamere samenleving? En profiteert van de energie-opbrengst van de molen?

Energiefabriek013 gaat het mogelijk maken, samen met negen andere energiecoöperaties in Tilburg en regio Hart van Brabant. Samen hebben zij het initiatief genomen om een eigen windmolenpark te ontwikkelen, met vier windturbines op de Spinder in het noorden van Tilburg. Dit park gaat voldoende elektriciteit produceren om ruim 7.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Het project bevindt zich nu in de planfase. Doel is om in 2018 van start te kunnen gaan met de bouw van het windmolenpark. Lees meer op de site van Spinderwind.

Certificaten te koop voor €25

Op korte termijn heeft Energiefabriek013 €5.000 nodig om de ontwikkeling van Burgerwindpark de Spinder mede mogelijk te maken. Leden van de Energiefabriek krijgen nu de kans om één of meer certificaten van €25 te kopen. Als de windmolens er komen, krijgen ze het geld terug plus 15%. Als het windpark niet doorgaat, zijn ze hun inleg kwijt. Het gaat namelijk om risicodragend kapitaal. Inschrijven kan tot 1 april 2017.

Energiefabriek013 moet samen met de negen andere energiecoöperaties die aandeelhouder zijn van Spinderwind BV, op korte termijn ±€50.000 beschikbaar stellen aan Spinderwind BV. Dit geld is nodig als ontwikkelingsbudget van Burgerwindpark De Spinder. Iedere coöperatie moet 10% van het benodigde kapitaal leveren, dus €5.000,-. Dit geldt dus ook voor Energiefabriek013.

De tien energiecoöperaties hebben afspraken gemaakt over het rendement dat geboden wordt aan iedere coöperatie op het geleverde kapitaal. De coöperatie ontvangt 100% rendement. Energiefabriek013 geeft een deel van dat rendement door aan de leden die geld investeren. Het deel dat overblijft, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van Energiefabriek013 en kan de energiecoöperatie naar eigen inzicht[1] besteden.

Energiefabriek013 kiest er voor om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen om mee te investeren. Deze leden investeren dus in Energiefabriek013, zodat Energiefabriek013 geld beschikbaar kan stellen aan Spinderwind BV voor de ontwikkeling van Burgerwindpark de Spinder. Energiefabriek013 biedt, als tegenprestatie aan de investeerders, een aantrekkelijk rendement. Het kapitaal is risicodragend. Energiefabriek013 betaalt de investeerders hun investering met rendement alleen terug als er een windmolenpark komt. Als dat om wat voor reden dan ook niet lukt, dan zijn de investerende leden hun inleg kwijt en krijgen ze ook geen rendement.

Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leden in de gelegenheid gesteld worden om deel te nemen. Dit past bij de coöperatieve gedachte, die ten grondslag ligt aan Energiefabriek013. Dit bevordert tevens de betrokkenheid van de leden bij de ontwikkeling van Burgerwindpark De Spinder.Het totale investeringsbedrag van €5.000 is verdeeld in eenheden (certificaten) van €25.

Aan de deelnemers wordt een vast rendement aangeboden van 15% voor de hele looptijd van de investering. Naar verwachting zal deze looptijd maximaal 2 jaar zijn[2], dus een rendement van 7,5% per jaar. Deze vergoeding past bij het maatschappelijke karakter van Energiefabriek013 en focust minder op het verkrijgen van een financieel voordeel. Aan het einde van de looptijd wordt het geïnvesteerde bedrag terugbetaald met de 15% rendement. Het einde van de looptijd is uiterlijk 1 maand na de formele ‘financial close[3]’ van de projectontwikkeling van Burgerwindpark De Spinder.

De minimale afname voor deelname is 1 certificaat van €25 en er is op voorhand geen maximum aan gekoppeld. Mocht er zeer veel belangstelling bestaan om deel te nemen dan wordt ‘aan de bovenkant’ afgeroomd bij deelnemers, die heel veel certificaten willen afnemen; het doel is immers om zoveel mogelijk leden te laten participeren. Als een lid wenst deel te nemen vult hij/zij een (elektronisch) deelnameformulier in. Het ingevulde en ondertekende formulier moet vóór 1 april ontvangen zijn op mailadres info@energiefabriek013.nl. Hiervoor wordt een separate administratie opgezet.

Voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat men lid is van Energiefabriek013 en men tot en met 2017 contributie heeft betaald. Voldoet men niet dan wordt de aanmelding geweigerd. Op 7 april 2017 wordt de toewijzing van certificaten officieel bekend gemaakt aan iedere deelnemer met het verzoek binnen 7 kalenderdagen het toegezegde bedrag over te maken. Als de betaling dan niet ontvangen is, komt de inschrijving te vervallen.

Via de digitale nieuwsbrief van Spinderwind BV worden de deelnemers actief op de hoogte gehouden van de vorderingen in de ontwikkeling van het windmolenpark.

[1] Dit ‘eigen inzicht’ behoeft de instemming van de Algemene Ledenvergadering.

[2] Spinderwind BV zal regelmatig een verwachting afgeven van de resterende looptijd op basis van de meest actuele planning.

[3] Financial Close is het moment waar op de financiering van het project helemaal afgerond is en alle contracten met financiers, leveranciers en aannemers afgesloten zijn. De ontwikkelkosten worden dan terugbetaald door de BV en de ontwikkelrisico’s zijn dan allemaal afgedekt of overgenomen door andere partijen.

De antwoorden op alle vragen vind je hier.

Wil je meedoen? download het formulier, vul het in, maak een foto of scan, mail naar info@energiefabriek013.nl. Hier vind je het formulier.