De Wind

In regio Hart van Brabant komen vier nieuwe windmolens. Elf energiecoöperaties in deze regio hebben hiervoor het initiatief genomen. Die molens worden gerealiseerd vóór en dóór inwoners en ondernemers in de regio.

Wil je investeren in het windpark?

Je kunt €250 tot 20.000 euro investeren in het windpark. Zo maak je duurzame energie van de windmolens mee mogelijk en profiteer je van de opbrengst. Je ingelegde €250 groeit in twintig jaar tot €538, en dat is nog een voorzichtige schatting. Bovendien draag je bij aan duurzame projecten van de lokale energiecoöperaties.

Investeren kan tot en met 31 augustus 2018 via spinderwind.nl. Daar vind je ook alle informatie.

Waarom deze windmolens?

Het is essentieel dat onze regio zelf voldoende duurzame energie op gaat wekken. De vier windmolens leveren net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken. Dat geeft ineens een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot. En dus minder klimaatverandering en een betere luchtkwaliteit voor onszelf en voor onze (klein)kinderen. Een mooi vooruitzicht, maar zonder investeerders gaat dat niet lukken. Alleen als de leden van de energiecoöperaties samen 7,5% van de investering bij elkaar brengen, kan geld geleend worden bij een bank.

Hoe ver staat het project?

Er zijn al flinke stappen gezet. De locatie is duidelijk; de molens komen op De Spinder, net boven Tilburg, bij afvalverwerkingsbedrijf Attero, waterschap De Dommel en gemeente Tilburg. Ook is het bestemmingsplan al rond en is de landelijke subsidie voor duurzame energie al toegekend. Nu nog het geld regelen, het type windmolen uitkiezen, de molens laten bouwen en in 2019 kunnen ze draaien! Dan is weer een stukje van onze regionale energievoorziening duurzaam.

Eerdere uitgifte certificaten (voorjaar 2017)

Voorjaar 2017 heeft Energiefabriek013 voor €5.000 certificaten uitgegeven om de ontwikkeling van Burgerwindpark de Spinder mede mogelijk te maken. Leden van de Energiefabriek konden toen één of meer certificaten van €25 kopen. Als de windmolens er komen, krijgen ze het geld terug plus 15%. Als het windpark niet doorgaat, zijn ze hun inleg kwijt. Het gaat namelijk om risicodragend kapitaal. Inschrijven is niet meer mogelijk (dat kon tot 1 april 2017).

De antwoorden op alle vragen over de eerdere certificaten vind je hier.