Advies

Er zijn verschillende manieren om advies te krijgen over energiebesparing in je eigen woning.

Huiskamertour

Energiefabriek013 organiseert samen met bewoners informatieavonden bij mensen thuis over energiezuinig wonen. Wil jij ook buren, vrienden of kennissen in jouw huis ontvangen om maatregelen te bespreken?

Meer info Aanmelden

Keukentafelgesprek

Je kunt een keukentafelgesprek aanvragen. Er komt een energieadviseur bij jou thuis. Hij beoordeelt welke maatregelen genomen kunnen worden, wat de kosten globaal zijn en wat je gaat besparen. Dit keukentafelgesprek kost € 15,00. De rest wordt betaald door de gemeente Tilburg.

Meer info Aanmelden

Maatwerkadvies

Je kunt er voor kiezen om een maatwerkadvies uit te laten voeren. Dan krijg je een gedetailleerd rapport, waarin ook het energielabel van je woning wordt bepaald. De juiste informatie over investeringen en besparingen, helpen bij het maken van een goede keuze. Dit maatwerkadvies kost je € 200,00 voor een standaard woning en € 275,00 voor een grote woning (meer dan 180 m2).

Als je een maatwerkadvies aanvraagt in combinatie met een keukentafelgesprek krijg je een korting van € 75,00.

Meer info en aanmelden

Thermografische foto

Geïnteresseerden kunnen ook nog een thermografische foto van de woning laten maken. Die foto laat zien op welke plaatsen er veel warmte de woning uit lekt. Energiefabriek013 heeft een collectieve afspraak gemaakt voor de thermografische foto’s. Het maken van thermografische foto’s van alle gevels van jouw woning kost € 75,00 per woning. Je krijgt er een kort verslag met toelichting op de foto’s bij.

Meer info en aanmelden

Geen verplichtingen

Voor de duidelijkheid: aan de adviezen zit geen enkele verplichting. Heb je na het keukentafelgesprek of het maatwerkadvies  verder geen belangstelling? Geen probleem.