Interview n.a.v. eerste lustrum

Op 25 oktober vierde de Energiefabriek013 haar eerste lustrum. Journalist Ben Ackermans interviewde voorzitter Peter Beijer over nieuwe plannen en projecten, zoals een groot zonnepark langs de A58 bij Tilburg, zonnepanelen op gebouwen in het Spoorpark en de zoektocht naar geschikte daken in Tilburg Noord. Plus het project de ‘energiebank’ voor particuliere huiseigenaren die niet direct het geld hebben voor duurzame maatregelen.

Groot zonnepark langs A58 bij Tilburg in het vizier

Een zonnepark met 3.500 panelen op de aarden wal achter het Van der Valk-hotel aan de A58. De Tilburgse coöperatie Energiefabriek013 probeert dat voor elkaar te krijgen.

,,We doen momenteel een onderzoek naar de haalbaarheid. Als dat positief uitpakt gaan we het project ontwikkelen. Dan zullen we ook in gesprek gaan met de omgeving, zoals de bewoners van Leijhoeve”, zegt voorzitter Peter Beijer.

Energiefabriek013 heeft van de gemeente Tilburg toestemming gekregen om de wal, waaronder afval begraven ligt, voor zonne-energie te ontwikkelen. ,,Daar hebben we anderhalf jaar de tijd voor.” Die periode wordt gebruikt voor een goede technische en landschappelijke inpassing en, als het plan haalbaar blijkt, voor de aanvraag van een rijkssubsidie.

Lukt het, dan kan de coöperatie Tilburgers warm maken om aandelen te nemen. Dat bleek eerder succesvol bij de veestal aan het Boterpad in Goirle, waarvan het dak 735 zonnepanelen draagt. Energiefabriek013 droeg destijds dat initiatief voor zon van andermans dak aan. ,,Dat die panelen er liggen is kicken, vooral ook door het enthousiasme van de mensen”, vindt Beijer. ,,Wij denken: als je dat voor elkaar kunt krijgen doe je iets goed. In een grote stad is dat toch nog wat lastiger dan in een dorp.”

Nu gaat Energiefabriek013, die het eerste lustrum viert, een tandje bij zetten. ,,De coöperatie uitbouwen door het ontwikkelen van concrete projecten waardoor zoveel mogelijk mensen deelnemen aan een duurzamere samenleving. Dat staat ons voor ogen”, aldus de voorzitter.

Zo’n project is er al voor het Spoorpark in wording. Op het dak van het gebouw van scouting Esjeeka en de kiosk daar komen 200 zonnepanelen, waarmee bewoners binnen omliggende postcodegebieden stroom kunnen opwekken. In Tilburg-Noord zoekt de coöperatie ook naar gebouwen voor zonnedaken.

Bereik je met de projecten niet vooral de mensen die het kunnen betalen? Die vraag stelde Energiefabriek013 zich ook. Het is in ieder geval niet de bedoeling, zegt de voorzitter. Projectleider John Kwaks: ,,De energietransitie is een groot en complex verhaal, dat langs veel mensen heen gaat. Maar als je het vertaalt naar alledaagse middelen is het echt wel mogelijk ze mee te krijgen. We willen dit doen voor alle Tilburgers en voor iedere portemonnee.”

Een plan dat wordt uitgewerkt is de ‘energiebank’. ,,We willen particuliere huiseigenaren die niet direct het geld hebben alle mogelijkheden aanreiken waardoor bijvoorbeeld zonnepanelen wel binnen hun bereik komen. Ook door heel zichtbaar te maken wat het oplevert als de thermostaat ‘s nachts een graadje lager gaat. We rekenen met ze mee.”

Bron: Brabants Dagblad, 25 oktober 2018, Ben Ackermans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *