Interview n.a.v. eerste lustrum

Op 25 oktober vierde de Energiefabriek013 haar eerste lustrum. Journalist Ben Ackermans interviewde voorzitter Peter Beijer over nieuwe plannen en projecten, zoals een groot zonnepark langs de A58 bij Tilburg, zonnepanelen op gebouwen in het Spoorpark en de zoektocht naar geschikte daken in Tilburg Noord. Plus het project de ‘energiebank’ voor particuliere huiseigenaren die niet direct het geld hebben voor duurzame maatregelen.

Groot zonnepark langs A58 bij Tilburg in het vizier

Een zonnepark met 3.500 panelen op de aarden wal achter het Van der Valk-hotel aan de A58. De Tilburgse coöperatie Energiefabriek013 probeert dat voor elkaar te krijgen.

,,We doen momenteel een onderzoek naar de haalbaarheid. Als dat positief uitpakt gaan we het project ontwikkelen. Dan zullen we ook in gesprek gaan met de omgeving, zoals de bewoners van Leijhoeve”, zegt voorzitter Peter Beijer.

Energiefabriek013 heeft van de gemeente Tilburg toestemming gekregen om de wal, waaronder afval begraven ligt, voor zonne-energie te ontwikkelen. ,,Daar hebben we anderhalf jaar de tijd voor.” Die periode wordt gebruikt voor een goede technische en landschappelijke inpassing en, als het plan haalbaar blijkt, voor de aanvraag van een rijkssubsidie.

Lukt het, dan kan de coöperatie Tilburgers warm maken om aandelen te nemen. Dat bleek eerder succesvol bij de veestal aan het Boterpad in Goirle, waarvan het dak 735 zonnepanelen draagt. Energiefabriek013 droeg destijds dat initiatief voor zon van andermans dak aan. ,,Dat die panelen er liggen is kicken, vooral ook door het enthousiasme van de mensen”, vindt Beijer. ,,Wij denken: als je dat voor elkaar kunt krijgen doe je iets goed. In een grote stad is dat toch nog wat lastiger dan in een dorp.”

Nu gaat Energiefabriek013, die het eerste lustrum viert, een tandje bij zetten. ,,De coöperatie uitbouwen door het ontwikkelen van concrete projecten waardoor zoveel mogelijk mensen deelnemen aan een duurzamere samenleving. Dat staat ons voor ogen”, aldus de voorzitter.

Zo’n project is er al voor het Spoorpark in wording. Op het dak van het gebouw van scouting Esjeeka en de kiosk daar komen 200 zonnepanelen, waarmee bewoners binnen omliggende postcodegebieden stroom kunnen opwekken. In Tilburg-Noord zoekt de coöperatie ook naar gebouwen voor zonnedaken.

Bereik je met de projecten niet vooral de mensen die het kunnen betalen? Die vraag stelde Energiefabriek013 zich ook. Het is in ieder geval niet de bedoeling, zegt de voorzitter. Projectleider John Kwaks: ,,De energietransitie is een groot en complex verhaal, dat langs veel mensen heen gaat. Maar als je het vertaalt naar alledaagse middelen is het echt wel mogelijk ze mee te krijgen. We willen dit doen voor alle Tilburgers en voor iedere portemonnee.”

Een plan dat wordt uitgewerkt is de ‘energiebank’. ,,We willen particuliere huiseigenaren die niet direct het geld hebben alle mogelijkheden aanreiken waardoor bijvoorbeeld zonnepanelen wel binnen hun bereik komen. Ook door heel zichtbaar te maken wat het oplevert als de thermostaat ‘s nachts een graadje lager gaat. We rekenen met ze mee.”

Bron: Brabants Dagblad, 25 oktober 2018, Ben Ackermans

1,5 miljoen euro opgehaald voor Burgerwindpark

Tijdens een succesvolle wervingscampagne van 17 juli tot en met 30 september 2018 hebben de kopers van Spinderdelen samen 1,5 miljoen euro bij elkaar gebracht om het Burgerwindpark te gaan realiseren. Voor hun investering ontvangen de kopers een goed rendement en door mee te doen steunen zij de lokale energiecoöperaties om nog meer duurzame projecten te gaan realiseren. Zo dragen ze direct en indirect bij aan de verduurzaming van regio Hart van Brabant.

Investeren in Burgerwindpark De Spinder U.A. is nu niet meer mogelijk.

25 oktober eerste lustrum

Energiefabriek013 bestaat dit jaar vijf jaar. En dat vieren we op donderdagavond 25 oktober in ‘Factorium Podiumkunsten’ met jullie, leden van onze energiecoöperatie en met genodigden. Wij hopen van harte dat je erbij bent, een mooi moment voor een (hernieuwde) kennismaking.

Helga van Leur, twintig jaar lang het gezicht van het RTL-weerbericht, neemt ons mee in de wondere wereld van weer, klimaat en duurzaamheid. 2018 was een uitzonderlijk warme zomer; eenmalig, of tekent zich een trend af?

Veel bereikt

Energiefabriek013 heeft vijf mooie jaren achter zich; we hebben mensen geadviseerd over zonnepanelen, op het eigen of op andermans dak, over energiebesparing in huis, hebben het eerste Tilburgse postcoderoosproject Energiefabriek ‘Oude Leij’ geïnitieerd, werken samen met andere energiecoöperaties aan Burgerwindpark De Spinder. Via Energiefabriek013 kun je tegen een aantrekkelijk tarief groene stroom afnemen van GreenChoice.

Het programma

18.00     Leden-ontmoeten-leden
Energiefabriek013 zorgt voor soep en broodjes en een energetische act.
19.30     Ontvangst met koffie+ voor overige gasten
20.00     Opening door Energiefabriek013
20.15     2018: Heerlijk terrasjesweer? De weersvoorspelling door Helga van Leur
21.30     2019: Vakantieplannen met Marjo Frenk
21.45     Borrel in Factorium

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Energiefabriek013

 

Info-avond Nul op de meter

Op 10 oktober aanstaande, de dag van de duurzaamheid, stond een informatieavond over de Nul-op-meter woningen in Tilburg gepland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan de gemeente Tilburg een flinke subsidie toegekend om woningen in de wijk De Quirijnstok aardgasvrij te maken. Deze nieuwe informatie en de plannen, die daarbij horen, willen we zo goed en volledig mogelijk meenemen bij een informatieavond als deze. Op deze korte termijn lukt het ons niet om dit zorgvuldig te doen. Daarom stellen we de informatie avond even uit. Zodra er voldoende duidelijkheid is, plannen we de informatieavond opnieuw in.

 

 

Eerste Tilburgse postcoderoos project van start

Zevenhonderd zonnepanelen zoeken deelnemers!

Op de nieuwe stal aan het Boterpad 1, op de grens tussen Tilburg en Goirle, komen 700 zonnepanelen. Interessant voor Tilburgers die duurzame elektriciteit willen opwekken, maar zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Wie aandelen koopt, mag 15 jaar lang energiebelasting aftrekken over de opgewekte energie. Dat is momenteel bijna tweederde van de energieprijs. Met de huidige energiebelasting is het rendement ongeveer 6%.

Dit project is een initiatief van de Tilburgse energiecoöperatie Energiefabriek013. Deelnemers aan dit project vormen samen een nieuwe coöperatie, namelijk Energiefabriek Oude Leij. Dit project valt onder de landelijke Regeling verlaagd tarief, ook wel de Postcoderoos regeling genoemd. Iedereen in het postcodegebied 5017, 5018, 5021, 5022, 5026, 5051, 5053 kan meedoen. Zowel woningeigenaren, huurders als ondernemers, maar ze moeten wel een elektriciteitscontract op hun naam hebben staan.

Inloopavond woensdag 31 januari

Op woensdagavond 31 januari is er een inloopavond voor belangstellenden. Deze wordt gehouden in wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32, 5021 BE Tilburg. Tussen 20 uur en 21.30 uur kunnen alle belangstellenden zonder verdere verplichtingen binnenlopen om vragen te stellen.

Vragen en antwoorden vind je ook op de site van Energiefabriek Oude Leij, en daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden.

Achtergronden

De 700 zonnepanelen op deze stal gaan genoeg elektriciteit opwekken voor circa 60 huishoudens. Energiefabriek013 heeft de eigenaar van Boerderijwinkel De Walhoeve Corné van Roessel benaderd, toen die een nieuwe stal ging bouwen. Het dak van de stal ligt heel gunstig voor zonnepanelen. Het is gericht op het zuidoosten, heeft een gunstige hellingshoek en is volledig vrij van schaduw. Dit is het eerste postcoderoos project dat in Tilburg wordt gerealiseerd. Deelnemers betalen 325 euro per aandeel voor één paneel met een verwachte opbrengst van 270 kilowattuur per jaar. Het minimum is 1 aandeel. Het maximum is afhankelijk van het eigen elektriciteitsverbruik, want je krijgt alleen energiebelasting terug over je eigen verbruik.