Klimaatakkoord: waarom?

In onze komende nieuwsbrieven willen we je op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen als gevolg van het in ontwikkeling zijnde Klimaatakkoord. Daarbij zal natuurlijk met name aandacht worden gegeven aan de onderwerpen die het meest betrekking hebben op de rol die de energiecoöperaties spelen in het kader van de energietransitie.
Deze eerste bijdrage gaat nog niet in op de actualiteit maar vertelt iets over het waarom en de achtergrond van het Klimaatakkoord.

Lees meer »

Terugblik lustrum

Beste leden,

Het is al ruim een half jaar geleden, maar de herinnering is nog vers. Oh, zul je denken, dat zal wat zijn! Wel, ik doel op ons 5 jarig jubileum. We hebben dat samen prachtig gevierd in een leuke zaal, met lekkere soep en broodjes en een super leuke quiz begeleid door Marieken Smeets.

Veel leden zagen elkaar hier de eerste keer. Het mooiste van de avond was de lezing – nou, bijna een performance – van Helga van Leur. Zij nam ons mee in het verhaal van de klimaatverandering. Lees meer »

Interview n.a.v. eerste lustrum

Op 25 oktober vierde de Energiefabriek013 haar eerste lustrum. Journalist Ben Ackermans interviewde voorzitter Peter Beijer over nieuwe plannen en projecten, zoals een groot zonnepark langs de A58 bij Tilburg, zonnepanelen op gebouwen in het Spoorpark en de zoektocht naar geschikte daken in Tilburg Noord. Plus het project de ‘energiebank’ voor particuliere huiseigenaren die niet direct het geld hebben voor duurzame maatregelen.

Lees meer »